a:tree communication
Din Business Matchmaker!

Tjänster  

Som Business Matchmaker anlitas jag för uppdrag inom Consulting, Mentorskap och Nätverkande.


CONSULTING exempelvis när… —

 • Ni vill ha en erfaren person som hittar nya ”leads” och referenser och kan hänvisa nya kunder till er.
 • —Ni vill ha en extra resurs som kan stötta säljorganisationen och visa på förbättringsmöjligheter. 
 • —Ni behöver få mer utvecklingskraft och inspiration från någon som kan se utanför boxen. 
 • —Ni ska delta i en mässa eller ett företagsevent och behöver någon som kan koordinera arbetet och se till att allt och alla är på rätt plats i rätt tid!
 • —Ni ska flytta kontoret och behöver någon som fixar ”infrastrukturen” med skyltar på kontoret, skyltning utomhus, flaggor etcetc. 
 • —Ni behöver hjälp men har inte de rätta kontakterna.

 

MENTORSKAP exempelvis när...

 • Ni har en medarbetare som ska lämna företaget och, som den goda arbetsgivare ni är, vill erbjuda denne en karriärrådgivning med en utomstående person som har erfarenhet, idéer och kontakter. 
 • —Ni har medarbetare som varit ifrån arbetet en längre tid och behöver en nystart. 
 • —Ni har en medarbetare som ska få nya arbetsuppgifter och behöver extra stöd och handledning under en övergångsperiod.

 

NÄTVERKANDE exempelvis när… —

 • Ni vill nå ut till nya kunder eller hitta samarbetspartners.
 • —Ni behöver tillfällig förstärkning inom marknadsföring och försäljning. 
 • —Ni önskar att ni hade fler nya, upparbetade kanaler.


… Då är jag gärna er agent och Business Matchmaker i alla de företagsnätverk som jag har tillgång till!

Jag kan marknadsföra och sälja på plats i olika event, göra specifika företagsbesök som vi väljer ut tillsammans och jag kan göra riktade utskick på mail, följa upp på telefon samt marknadsföra er i sociala media.

 

 
 
 
Post
Samtal