a:tree communication
Din Business Matchmaker!

Om a:tree

Med 40 års erfarenhet av försäljning, marknadsföring och nätverkande arbetar jag med att stärka varumärken och företagsprofiler. Jag är aktiv i ett flertal företagsgrupper i sydvästra Skåne, och känner väl till de flesta branscher. Jag har också utbildat mig inom coachande ledarskap, vilket präglar mitt sätt att arbeta som stöd för chefer och personal samt i mitt mentorskap.

Mina hundratals aktiva kontakter inom stora och små företag, organisationer och kommuner, kan bli värdefulla för dig och lösa många av dina utmaningar.

a:tree är ”Arnes träd” och symboliken med ett träd är slående för mitt nätverk;  Levande, Grönskande, Starka rötter, Står stadigt och Stabilt. Det har funnits länge och kommer att finnas länge till! Jag har koll på alla grenar och det finns en gren som passar alla.

a:tree Communication är förvisso ett företag, men framförallt är det ett stort affärsnätverk som koordineras av mig, Arne Åbjörnsson. 

Arne på a:tree. 

 
 
 
Post
Samtal